EPIC7 : แปลสกิลไทย และการใส่ของต่างๆของ Aramintra

April 6, 2020 76 0 0

ชื่อ : อารามินทรา
ธาตุ : ไฟ
ราศี : เมถุน
ตำแหน่ง : เมจ
 • สกิล 1 เผาไหม้
  • โจมตีเดี่ยวด้วยไฟ มีโอกาสสร้างสถานะเผาไหม้35% 2 เทิร์น และลดคูลดาวน์สกิลเสาเพลิง 1 เทิร์น
 • สกิล 2 ตัวกระตุ้น
  • โปรยสารกระตุ้นเพื่อเพิ่มการโจมตีทั้งทีม 2 เทิร์น. ถ้าศัตรูติดสถานะเผาไหม้ จะสร้างดาเมจและทำให้ติดสถานะห้ามเพิ่มเลือด 2 เทิร์น
 • สกิล 3 เสาเพลิง
  • โจมตีศัตรูทั้งหมดด้วยเสาแห่งเพลิง มีโอกาสสร้างสถานะเผาไหม้ 80% 2 เทิร์น และ มึนงง 30% 1 เทิร์น. หลังใช้จะเร่งความเร็วเทิร์นของผู้ใช้ 50 %
 • Atifacts
  • Kal’adra
  • Lela Violet
 • Option Set
  • Speed
  • Hit Rate
ความน่าใช้งาน
 • World 9
 • Abyss 8
 • Arena 7.5
 • Boss Hunt 9.5
 • Raid 9.5
 • Guild Wars 7.5
 • Overall 8.5
สรุปความน่าใช้ ดีมาก

เข้าร่วมกลุ่มผู้เล่นไทย https://www.facebook.com/groups/epic.seven.th/
ขอขอบคุณข้อมูลจาก Namning Thanaworrawate ด้วยนะครับ

Categories: Game
share TWEET PIN IT SHARE share share
Leave a reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *